Analisis web 50

Thursday, October 30, 2008

http://www.badruzamani.org/blog/?p=49Huraian bagi kriteria yang kuran bagi laman web ini:

KETERPERINCIAN
- Memenuhi hanya 25%
- Maklumat tidak dinyatakan dengan terperinci
- Penerangan sangat ringkas
- Perlukan huraian yang lebih terperinci

KEDALAMAN
- Memenuhi hanya 20%
- Maklumat yang diberikan tidak mendalam
- Penerangan dan huraian yang kabur
- Perlukan penerangan yang lebih mendalam
- Maklumat yang diberikan tidak dapat menjawab persoalan yang ditanya.

KELUASAN
- Memenuhi hanya 57%
- Maklumat masih tidak meluas
- Maklumat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja

Analisis web 49

http://mediabilhikmah.multiply.com/journal/item/37Huraian bagi kriteria yang kuran bagi laman web ini:

KETERPERINCIAN
- Memenuhi hanya 25%
- Maklumat tidak dinyatakan denga terperinci
- Penerangan sangat ringkas
- Perlukan huraian yang lebih terperinci

KEDALAMAN
- Memenuhi hanya 20%
- Maklumat yang diberikan tidak mendalam
- Penerangan dan huraian yang kabur
- Perlukan penerangan yang lebih mendalam
- Maklumat yang diberikan tidak dapat menjawab persoalan yang ditanya

KELUASAN
- Memenuhi hanya 25%
- Maklumat yang dinyatakan tidak meluas dan sangat terhad
- Penerangan sangat ringkas
- Tidak mengambil kira semua aspek yang berkaitan dengan isu
- Perlukan penerangan yang lebih meluas lagi

ADIL
- Memenuhi hanya 55%
- Masih terdapat bias pada maklumat yang dinyatakan
- Terdapat ketidak adilan di sesetengah penerangan maklumat sahaja dan tidak menyeluruh

Analisis web 48

http://noradila.tripod.com/skimatarbiyyahipij/id98.htmlHuraian bagi kriteria yang kuran bagi laman web ini:

KETERPERINCIAN
- Memenuhi hanya 55%
- Maklumat dihurai pada tahap sederhana
- Masih ada kekurangan
- Perlukan penerangan yang lebih lanjut
- Masih tidak dapat menjawab semua persoalan melalui penerangan yang diberikan

KEDALAMAN
- Memenuhi hanya 20%
- Maklumat yang diberikan tidak mendalam
- Penerangan dan huraian yang kabur
- Perlukan penerangan yang lebih mendalam
- Maklumat yang diberikan tidak dapat menjawab persoalan yang ditanya.

KELUASAN
- Memenuhi hanya 40%
- Maklumat yang dinyatakan tidak meluas dan sangat terhad
- Penerangan sangat ringkas
- Tidak mengambil kira semua aspek yang berkaitan dengan isu
- Perlukan penerangan yang lebih meluas lagi

Analisis web 47

http://www.mail-archive.com/media-dakwah@yahoogroups.com/msg02993.htmlHuraian bagi kriteria yang kuran bagi laman web ini:

KEJELASAN
- Memenuhi hanya 75%
- Kejelasan pada tahap sederhana
- Masih ada kekurangan
- Perlukan penjelasan yang lebih lanjut
- Namun, terdapat penjelasan yang boleh digunakan dan diambil kira

KETERPERINCIAN
- Memenuhi hanya 55%
- Maklumat dihurai pada tahap sederhana
- Masih ada kekurangan
- Perlukan penerangan yang lebih lanjut
- Masih tidak dapat menjawab semua persoalan melalui penerangan yang diberikan

KEDALAMAN
- Memenuhi hanya 60%
- Maklumat yang diberikan tidak mendalam
- Maklumat dan huraian masih lagi kabur
- Maklumat yang diberikan hanya dapat menjawab sebahagian sahaja persoalan.

KELUASAN
- Memenuhi hanya 35%
- Maklumat yang dinyatakan tidak meluas dan sangat terhad
- Penerangan sangat ringkas
- Tidak mengambil kira semua aspek yang berkaitan dengan isu
- Perlukan penerangan yang lebih meluas lagi

ADIL
- Memenuhi hanya 75%
- Masih terdapat bias pada maklumat yang dinyatakan- Terdapat ketidak adilan di sesetengah penerangan maklumat sahaja dan tidak menyeluruh

Analisis web 46

http://members.tripod.com/~bimcrot/global/madinah.htmladinah.html. Huraian bagi kriteria yang kuran bagi laman web ini:

KETERPERINCIAN
-Memenuhi hanya 50%
- Maklumat tidak dinyatakan dengan terperinci
- Penerangan sangat ringkas
- Perlukan huraian yang lebih terperinci

KEDALAMAN
- Memenuhi hanya 55%
- Maklumat yang diberikan tidak mendalam
- Maklumat dan huraian masih lagi kabur
- Maklumat yang diberikan hanya dapat menjawab sebahagian sahaja persoalan.

KELUASAN
- Memenuhi hanya 30%
- Maklumat yang dinyatakan tidak meluas dan sangat terhad
- Penerangan sangat ringkas
- Tidak mengambil kira semua aspek yang berkaitan dengan isu- Perlukan penerangan yang lebih meluas lagi